Compassie in je leven

Een vriendelijker omgang met jezelf, meer sociale verbondenheid, minder angst om fouten te maken – wie wil dat niet? In de praktijk blijkt dat vaak lastig haalbaar, zeker als je moeilijkheden en stressvolle omstandigheden tegenkomt. Compassie stelt je in staat meer levensgeluk te verwerven. Compassie is het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en […]

Lees meer en bestel...

Audioboek Vier Levensvrienden

Maak kennis met de vier verheven gemoedstoestanden (brahmavihāra’s) : vriendelijkheid, compassie, (mede)vreugde en gelijkmoedigheid. Deze vier ego-overstijgende levensvrienden bestrijken alle vier een ander terrein. Als je spreekt van een welzijnsthermometer dan richt compassie zich op het gebied onder nul graden. Vriendelijkheid richt zich op het gebied boven nul, terwijl medevreugde zich specifiek richt op de extra […]

Lees meer en bestel...

Compassievol leven

Een mindfulness-based verdiepingsprogramma. Herziene druk, november 2016. Elk mens beschikt over het vermogen tot compassie of mededogen. Maar niet altijd heeft dit vermogen de kans gekregen volledig tot ontwikkeling te komen. Gelukkig kan daar door oefening iets aan worden gedaan. Dit boek is geschreven voor iedereen die gezonder wil leren omgaan met psychisch of lichamelijk […]

Lees meer en bestel...

Het web van wijsheid

Lang voordat men zich in het Westen begon te verdiepen in het functioneren van de menselijke geest, was men in het boeddhisme al op hoog niveau bezig met het ontwikkelen van de psychologische wetenschap. Deze kennis is in de loop van de eeuwen uitgegroeid tot een zeer grondige en gedetailleerde analytische wetenschap die ook wel […]

Lees meer en bestel...

Audioboek Mildheid

Dit boekje en bijbehorende CD’s laat de lezer kennismaken met de heilzame kracht van vriendelijkheid en compassie. Op de schaal van een ‘gevoelsthermometer’ richt compassie (karuna in het Pali) zich op de temperaturen ónder het nulpunt en heeft als wens om pijn en lijden te verzachten. Vriendelijkheid (of metta) richt zich op de temperaturen bóven […]

Lees meer en bestel...

Bevrijdend Inzicht

Met dit boek kan de lezer kennismaken met de psychologie van het Theravada boeddhisme, als bakermat voor alle later ontstane stromingen in het boeddhisme.

Lees meer en bestel...

Basisprincipes Vipassana-meditatie

In de boeddhistische psychologie worden twee wegen tot innerlijke vrijheid beschreven. Bij de eerste weg ontwikkelen we inzicht op basis van sterk ontwikkelde concentratie. In dit boekje zijn basisinstructies opgenomen die te maken hebben met de tweede weg.

Lees meer en bestel...