Vipassana Meditatieretraite 4-12 augustus 2017 Cadzand

INFO

Van 4-12 augustus 2017, in centrum Cadzandië te Cadzand.


Je kunt je hieronder digitaal aanmelden of  download het aanmeldingsformulier als pdf-bestand.

Meer informatie: Jetty Heynekamp, tel. 0594-621807
of klik hier voor e-mailcontact.

Zie ook www.fritskoster.nl

Van vrijdag 4 – zaterdag 12 augustus 2017 zal er een 8 etmalen durende vipassana meditatieretraite worden georganiseerd in het mooie temidden van een natuurgebied gelegen centrum Cadzandië in Zeeuws-Vlaanderen. De retraite is intensief van aard en vooral bedoeld voor als je al enige ervaring hebt op het gebied van mindfulnessbeoefening en/of inzichtmeditatie.

Inzichtmeditatie:
Inzicht- of vipassana-meditatie is een techniek die stamt uit het boeddhisme zoals dat met name in Zuidoost-Azië veel beoefend wordt. In deze meditatietechniek staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid centraal; het leren observeren wat er hier en nu gebeurt, zonder direct over te hoeven gaan tot het be- of veroordelen, rationeel analyseren of verklaren van wat waargenomen wordt.

Mindfulness:
Tegenwoordig is deze observatiestijl bekend onder de naam mindfulnesstraining en wordt zeer succesvol toegepast bij chronische pijn en stress, vermoeidheid en depressie. Je kunt het beschouwen als een lichamelijk, mentaal, zintuiglijk en emotioneel bewustwordingsproces, waarbij je op een eenvoudige manier de kracht van opmerkzaamheid leert ontwikkelen. Inzicht, een betere energiehuishouding en innerlijke vrijheid zijn het resultaat.

meditatiehoudingen

Het programma:
Er wordt gemediteerd volgens een vaststaand gezamenlijk meditatieprogramma, met periodes van zit- en loopmeditatie en informele meditatieoefeningen, zoals ligmeditatie of het maken van buigoefeningen. In overleg met de begeleider kun je echter ook een individueel opgesteld meditatieprogramma volgen, waarbij meer rekening gehouden wordt met individuele behoeftes en eventuele gezondheidsbeperkingen. Als ondersteuning van de beoefening wordt uitgenodigd tot een speelse beoefening van mildheidmeditatie. De retraite vindt plaats in stilte. De begeleiding (door Frits Koster) bestaat uit regelmatige inleidingen met betrekking tot loop- en zitmeditatie, één keer per dag oefeningen op het gebied van mindfulnessyoga  en regelmatige evaluatiegesprekken (individueel en/of in kleine groepjes) over de retraite-ervaringen.

jetty

Jetty Heynekamp (geb. ’57) is werkzaam geweest als fysiotherapeute, beoefent sinds 1982 inzichtmeditatie en
heeft veel ervaring in het werken met mensen met fysieke beperkingen. Zij is gecertificeerd mindfulnesstrainer via het Instituut voor Mindfulness (IvM).

Jetty verzorgt tijdens de retraite naast de praktische organisatie ook mindfulnessyoga en houdingsadviezen.

frits kosterFrits Koster (geb. ’57) heeft ruim vijf jaar als boeddhistische monnik in Zuidoost Azië gemediteerd en boeddhistische psychologie gestudeerd. Hij begeleidt meditatieactiviteiten in binnen- en buitenland. Hij werkt als mindfulness- en compassietrainer in de GGZ en is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en enkele andere landen in Europa. Frits is auteur van diverse boeken (uitg. Asoka en uitg. Boom).


 

Aanvang: De retraite begint vrijdag 4 augustus 2017 om 19.30 u. De entree is v.a. 16.30 u, je bent welkom om mee te eten om 18.00 uur.
De retraite eindigt zaterdag 12 augustus 14.00 u.
Plaats: Centrum Cadzandië, we verblijven daar in units van 4 personen waarin ieder een eigen kamer heeft. Er is een klein huiskamertje waar je thee kunt zetten. De badkamer en het toilet zijn voor gezamenlijk gebruik.
Adres: Vierhonderdpolderdijk 10, 4506 HL Cadzand, Nederland. Tel: (0032) (0) 491 714 592. Zie ook www.cadzandie.be.
Begeleiding: Frits Koster en Jetty Heynekamp.
Kosten: Voor een plek op een eenpersoonskamer zijn de kosten € 770 voor de gehele retraite. Hiervan is € 572 voor het verblijf (logies en vegetarische maaltijden); dit bedrag is inclusief 6% BTW. De kosten voor de begeleiding en organisatie zijn € 198; dit bedrag is inclusief 21% BTW.
Meer info: Ruim een week voor aanvang van de retraite wordt deelnemers een e-mail gestuurd met meer informatie over de retraite. Meer info kan daarnaast verkregen worden via Jetty Heynekamp (0594-621807;  info@mindfulnesstraining.nl). Zie ook www.fritskoster.nl en dan onder de hyperlink ‘Op retraite’ voor meer informatie over het op retraite gaan.
Opgave: Je kunt je hieronder digitaal aanmelden of het aanmeldingsformulier als pdf-bestand downloaden en  hiervan blz. 3 uitdraaien, invullen en opsturen. Je opgave is geldig na een aanbetaling van €150, te storten op IBAN-nummer: NL03 SNSB 0858403447 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘Cadzand’. Als bevestiging wordt een factuur opgestuurd, aan de hand waarvan het restbedrag dient te worden overgemaakt. Een week voor aanvang van de retraite ontvang je een e-mail met nadere informatie over de retraite.


AANMELDINGSFORMULIER

Ik wens mee te doen aan de retraite van 4-12 augustus 2017 in Cadzand.

‘Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.’

Voornaam en achternaam:
M / V ManVrouw
Geboortedatum:
Indien van toepassing:bedrijfsnaam:
Telefoon:
Adres (straat en huisnummer):
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres:
Beroep/dagbesteding:
Meditatie-ervaring in het kort (methode(s), waar bij wie, sinds hoe lang, regelmaat:
Eventueel dieet (alleen op medische indicatie):
Contactpersoon en (mobiel) telefoonnummer bij noodgevallen:
Kosten voor de gehele retraite: € 770 voor de gehele retraite. Hiervan is € 572 voor het verblijf (logies en vegetarische maaltijden); dit bedrag is inclusief 6% BTW. De kosten voor de begeleiding en organisatie zijn € 198; dit bedrag is inclusief 21% BTW.
Datum:
 

 

N.B. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met de retraitebegeleider.

N.B. Je aanmelding is pas geldig als het aanmeldingsformulier (digitaal) verzonden is en als de aanbetaling van € 150 is geregeld; deze kan overgemaakt worden op IBAN-nummer: NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘Cadzand’.

N.B. Bij voortijdige annulering van de retraite hanteren we de volgende regel: als de annulering acht of meer weken van tevoren wordt doorgegeven dan wordt de aanbetaling teruggestuurd (verminderd met € 25 administratiekosten). Als de annulering vier tot acht weken van tevoren is dan kan de aanbetaling niet meer teruggevorderd worden; bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de retraite wordt 80% van het deelnametarief in rekening gebracht.