Effectief mediteren: geduldig plantjes water geven

Vraag van Maria uit Eindhoven: Hoe lang moet ik mediteren voordat ik effect merk? Vanuit een westerse benadering zijn we geneigd te handelen vanuit een ‘alles moet snel’ houding en alles moet het liefst direct toetsbaar zijn. Op deze manier beginnen we ook met het beoefenen van meditatie. Daarom vraag ik nieuwe deelnemers altijd eerst wat ze hopen te bereiken in de twee of drie maanden die een introductiecursus omvat. Vervolgens nodig ik uit al deze
verwachtingen te parkeren of los te laten…

 

Lees dit artikel verder in de pdf

 

 

5