Ethiek

Vraag: Welke rol kan ethiek spelen in mijn dagelijkse leven? Ik ervaar het soms meer als een keurslijf dan als iets dat me helpt.

Ethiek kan omschreven worden als een samenstel van regels of richtlijnen voor gedrag, waaraan waardeopvattingen ten grondslag liggen over wat wel en niet heilzaam of behulpzaam is. Een groot gedeelte van de boeddhistische geschriften gaat over moreel gedrag of ethiek. Wijze spraak, juist handelen en juist levensonderhoud zijn onderdelen van het achtvoudige pad en vormen een belangrijke basis van dit spirituele pad. Het begrip ethiek kan bij ons westerse mensen nogal eens stuiten op weerstand.

Lees dit artikel verder in de pdf

Op_het_kussen_21