Gelijkmoedigheid 2

In de vorige editie van de SIMsara zijn er verschillende aspecten en soorten van gelijkmoedigheid behandeld. In alle gevallen impliceert het een niet kille en afstandelijke maar juist een warme en ruimhartige, nuchtere, belangeloze en onpartijdige relatie met betrekking tot (ervaringen in) onszelf en/of anderen.
In deze SIMsara wil ik graag een aantal ondersteunende factoren benoemen, die het ontwikkelen van gelijkmoedigheid bevorderen:

Lees dit artikel verder in de pdf

Gelijkmoedigheid deel 2