Gelijkmoedigheid 1

Anicca vata sankhara, upadavaya dhammino.
Uppajjitva nirujjhan’ti, tesam vupasamo sukho.

‘Alle geconditioneerde (wereldse) dingen zijn vergankelijk, ze komen op en vallen weer weg.
Na hun geboorte zijn ze gedoemd weer te verdwijnen, het tot rust brengen van deze conditioneringen brengt een diep geluk’ – de Boeddha

Dit krachtige vers wordt door boeddhistische monniken altijd gereciteerd als iemand gestorven is. Het herinnert ons aan de vergankelijkheid van alles en ook aan de kracht van een gelijkmoedige houding hierbij. Een paar weken geleden is mijn eigen broer overleden; terwijl ik het vers innerlijk reciteerde bij zijn grafkist gaf het me een diepe vrede. Toen ik gevraagd werd een nieuw artikel voor de SIMsara te schrijven, leek het me dan ook mooi dit te wijden aan de kracht van gelijkmoedigheid of ruimhartigheid.

Lees dit artikel verder in de pdf

 Gelijkmoedigheid deel 1