Het uitwisselingsgesprek tijdens retraites

Tijdens vipassanā-meditatieretraites worden gewoonlijk uitwisselingsgesprekken gepland, waarin deelnemers individueel of in kleine groepjes ervaringen kunnen delen met de retraitebegeleider(s). In het Thai wordt dit gesprek sorb arom genoemd, hetgeen vertaald kan worden als ‘het (meditatie)object checken’. In het Engels wordt vaak het woord interview gebruikt; ik benoem het tegenwoordig meestal als ‘uitwisselingsgesprek’. In deel 1 van dit artikel wil ik pogen iets te verwoorden omtrent de waarde van dit gesprek; vervolgens wil ik in deel 2 aandacht besteden aan de inhoud van dit gesprek.

Lees dit artikel verder in pdf