Online workshop Compassie in je leven 27-30 mei 2021

INFO

Wanneer: van donderdag 27 mei – zondag 30 mei 2021.

Waar: Online

Kosten: 250 euro inclusief btw


Klik hier om je online aan te melden.

Meer informatie: Jetty Heynekamp 06-17595210
of klik hier voor e-mailcontact.

Compassie (of mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining. Compassie vraagt om moed en ruimhartigheid. Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt juist voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe.

 

Achtergrond:

Veel mensen met langdurige of terugkerende gezondheidsproblemen, van welke aard ook, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Zij kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren. Zij kunnen vluchten in isolement of zich storten in bezigheden of relaties die hen niet echt voldoening geven. Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (Ik snap het wel, maar voel het niet.) Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met zichzelf en anderen te ervaren.

Frits Koster heeft samen met Erik van den Brink – bij het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) in Groningen – ruim 12 jaar geleden een groepsgerichte cursus opgezet voor hen die al vertrouwd zijn met de beoefening van mindfulness. Dit programma bestaat uit acht sessies en één extra oefen- of stiltesessie. Deze Compassietraining of Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL), biedt een vervolgtraject voor hen die ondervonden hebben dat de cursus MBSR/MBCT hen goed heeft gedaan, maar ook moeite hebben deze in hun leven te integreren en daarbij een milde, vriendelijke houding te ontwikkelen.

Ook onder hulpverleners, die de heilzame werking van mindfulnessbeoefening ontdekt hebben, persoonlijk en/of professioneel, ontstaat in toenemende mate een behoefte aan verdieping. De groeiende werkdruk in de moderne gezondheidszorg gaat niet zelden gepaard met ‘empathiemoeheid’ naar cliënten, een tekortschietende zelfcompassie en symptomen van een burn-out. Speciaal voor hen die niet in staat zijn een achtweekse training in te passen, is dit een mogelijkheid het programma in een gecondenseerde vorm te volgen.

 

Doelgroep van de workshop:

Gz-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, (gespecialiseerde) psychiatrisch verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten en andere (G)Gz-professionals. Ook coaches, leraren en andere professionals die werken met mensen zijn van harte welkom. De workshop is vooral geschikt voor hen die al een cursus MBSR/MBCT hebben gevolgd en hun beoefening willen verdiepen. Daarnaast kan de workshop ook een eerste stap zijn tot het zelf individueel of groepsmatig gaan werken met compassiegerichte methodieken. Degenen die trainer willen worden in dit programma, wordt aangeraden om daarna de speciaal daarvoor ontwikkelde opleidingsmodules te volgen (1×6 dagen of 2×3 dagen).

 

Deelnamecriteria:

Deelnemers dienen vertrouwd te zijn met mindfulnessbeoefening en hebben bij voorkeur een achtweekse mindfulnesstraining (MBSR/MBCT/Breathworks) gevolgd.

 

Doel van de online workshop:

 • Het op ervaringsniveau kennismaken(als deelnemer) met de belangrijkste oefeningen van de compassietraining.
 • Het verdiepen van de eigen mindfulnessbeoefening met compassiegerichte perspectieven.

Inhoud:

 • Het verder trainen en verdiepen van mindfulness.
 • Het valideren van pijn en lijden.
 • Hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven.
 • ‘Wat we niet gekozen hebben is niet onze fout’.
 • Inzicht in drie emotieregulatiesystemen, het gevaar-, jaag- en kalmeringssysteem.
 • Tend & befriend: een vierde instinctieve reactie op stress, naast fight, flight & freeze.
 • Bestanddelen van zelf-compassie en een heilzame respons bij zelfafwijzing, zelfisolatie & overidentificatie en piekeren: respectievelijk self-kindness, common humanity & mindfulness.
 • Hoe de emotieregulatiesystemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld door schaamte, zelfkritiek en ‘de innerlijke criticus’.
 • Hoe het voorstellingsvermogen de beoefening kan ondersteunen en hoe training in compassie en de ontwikkeling van een ‘innerlijke helper’ de balans helpen herstellen.
 • Het ontwikkelen van de compassiemodus met behulp van de zintuigen, aandacht geven, voelen, redeneren, het voorstellingsvermogen en gedrag.
 • Wat bijdraagt aan geluk en vier levensvrienden: vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid.
 • ’s Morgens vroeg zal er facultatief een sessie Mindful Bewegen worden aangeboden door Jetty Heynekamp.

Frits Koster – psychiatrisch verpleegkundige en mindfulnesstrainer – verbleef 6 jaar als monnik in kloosters in Z.O. Azië waar hij o.a. boeddhistische psychologie studeerde. Hij schreef diverse boeken (Asoka) en heeft jarenlange ervaring als meditatieleraar. Hij is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en andere Europese landen. Frits volgde scholing in Compassion Focused Therapy en in Mindful Self-Compassion. Hij werkt als mindfulness- en compassietrainer bij het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP), Lentis, Groningen en verzorgt daar trainingen voor hulpverleners in de GGz. Hij is auteur van diverse boeken (uitgeverij Asoka en Boom). Samen met Erik van den Brink heeft hij Compassievol leven (Boom, herziene druk 2016) en het hulpboek Compassie in je leven (Boom, herziene druk 2019) geschreven. Deze boeken zijn en worden inmiddels in diverse talen en landen uitgebracht.

Jetty Heynekamp is werkzaam geweest als fysiotherapeute, beoefent sinds 1982 inzichtmeditatie en heeft veel ervaring in het werken met mensen met fysieke beperkingen. Zij is gecertificeerd mindfulnesstrainer via het Instituut voor Mindfulness (IvM). Zij heeft samen met haar man Frits het Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness opgezet, van waaruit zij meditatieretraites verzorgen in binnen- en buitenland. Jetty verzorgt tijdens de workshop naast de praktische organisatie ook het ‘mindful bewegen’. Zie www.fritskoster.nl en www.compassietraining.nl.

 

Data en tijden:

 • De online workshop begint donderdagavond 27 mei om 19.30 u. De workshop eindigt zondag 30 mei om 15.30 uur.
 • Tijden: donderdag van 19.30 – 21.00 uur; vrijdag van 9.30 – 18.00 u; zaterdag van 9.30 – 18.00 uur en zondag van 9.30 – 15.30 uur. Er zullen ruime middagpauzes en kortere pauzes in het programma worden ingebouwd ter preventie van ‘zoom-fatigue’.
 • Verder zijn er nog facultatieve meditatietijden in de vroege ochtend.

Kosten:

 • De kosten bedragen € 250 voor de gehele workshop voor de organisatie en de begeleiding.
 • De bedragen zijn inclusief 21% btw.
 • Het is mogelijk om het hulpboek ‘Compassie in je leven’ (Boom, 2019 herziene druk) en het boek ‘Compassievol leven’ (Boom, 2016 herziene druk) te kopen, beide met 15% korting. Je kunt dit aangeven op het aanmeldformulier. We sturen het boek of de boeken naar je toe zonder verzendkosten in rekening te brengen.

Online:

Wegens de corona-omstandigheden is het helaas nog niet verantwoord om de training residentieel te laten plaatsvinden. We zullen daarom met Zoom werken. Je dient hiervoor te kunnen beschikken over een rustige kamer, een goede internet verbinding en een geschikte laptop of pc. Een Ipad, Tablet of een mobiele telefoon blijkt minder gemakkelijk te kunnen functioneren. Een dag van tevoren wordt alle deelnemers een Zoom-link toegestuurd voor het bijwonen van de online workshop.

Mocht een online-workshop wel gewenst maar niet eenvoudig zijn vanwege (familie)omstandigheden thuis dan is het natuurlijk de moeite waard te verkennen of het mogelijk is ergens een vakantiehuisje o.i.d. te huren voor het geld wat nu met de online variant uitgespaard wordt.

Accreditatie:

Omdat het een ervaringsgerichte cursus betreft en om de kosten bescheiden te houden, is geen accreditatie aangevraagd. Er wordt na afloop wel op verzoek een bewijs van deelname uitgereikt voor 21 scholingsuren.

 

Meer informatie:

Meer informatie kan verkregen worden via Jetty Heynekamp: tel. 06-17595210 of e-mailadres info@mindfulnesstraining.nl.

AANMELDINGSFORMULIER online workshop MBCL 

Ik wens mee te doen aan de online workshop Compassie in je leven van 27-30 mei 2021
‘Ik geef me op voor de bovengenoemde workshop. Ik weet dat ik volledig verantwoordelijk ben voor mijn fysieke en psychische gezondheid tijdens deze retraite en als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.’

  Voornaam en achternaam:
  M / V ManVrouw
  Geboortedatum:
  Indien van toepassing:bedrijfsnaam:
  Telefoon:
  Adres (straat en huisnummer):
  Postcode:
  Woonplaats:
  E-mailadres:
  Beroep/dagbesteding:
  Ervaring mindfulnessbeoefening in het kort (methode(s), waar bij wie, sinds hoe lang, regelmaat):
  Kosten: € 250 incl. 21% btw voor de gehele workshop
  Ik doe mee :
  Boekbestelling en/of opmerkingen:
  Datum:
   

  N.B. Het is verstandig contact op te nemen met een van de begeleiders in geval van fysieke beperkingen (bijvoorbeeld bij bewegingsbeperkingen, gehoor- of gezichtsproblemen) die deelname kunnen bemoeilijken. Ook wanneer je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met een van de retraitebegeleiders.

  N.B. Je aanmelding is geldig als de betaling van € 250 is overgemaakt op IBAN-nummer NL03SNSB0858403447 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘Online MBCL’, en als dit formulier (digitaal) is verzonden.

  Als de annulering tot een week van tevoren wordt doorgegeven dan wordt het deelnamebedrag volledig teruggestuurd. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de retraite wordt 30 euro van het deelnametarief ingehouden.