Retraite Mindfulness en Mededogen vrijdag 3 – woensdag 8 januari 2020

INFO

Wanneer: Van vrijdag 3 – woensdag 8 januari 2020

Waar: Huize Elisabeth te Denekamp


Download het info- en aanmeldingsformulier pdf

of meldt u hieronder on-line aan.

Meer informatie: Jetty Heynekamp,

tel. 0594-621807 of info@mindfulnesstraining.nl

Van vrijdag 3 – woensdag 8 januari 2020 zal er een 5 etmalen durende meditatieretraite worden georganiseerd in Huize Elisabeth te Denekamp. In deze retraite staat het ontwikkelen van mindfulness en mededogen centraal.

Mindfulness:

Dit is het vermogen op te merken wat zich in het nu voordoet, zonder direct over te gaan tot het be- of veroordelen of rationeel analyseren van wat waargenomen wordt. Het is het gewaar zijn van een ervaring, terwijl deze plaatsvindt. Meditatieve training van opmerkzaamheid heeft een belangrijke plek in de boeddhistische levensbeschouwing. In het Westen is de training in mindfulness ook op een niet-religieuze manier bekend geraakt en wordt zeer succesvol toegepast bij o.a. chronische pijn en stress, vermoeidheid en depressie. Met het beoefenen van opmerkzaamheid of mindfulness wordt een bewustwordingproces in gang gezet, waarmee inzicht, een betere energiehuishouding en innerlijke vrijheid tot ontwikkeling komen.

Mededogen:

Het (h)erkennen van pijn en lijden is mindfulness, het vriendelijk en mededogend naar onszelf zijn temidden hiervan is compassie of mildheid. Compassie zorgt voor zachtheid bij het ervaren van ongemak en lijden, waar we gemakkelijk neigen tot verharding.

Het programma: 

Er wordt gemediteerd volgens een vaststaand gezamenlijk meditatieprogramma, met periodes van zit- en loopmeditatie en informele meditatieoefeningen, zoals ligmeditatie of het maken van buigoefeningen. In overleg met de begeleiders kan ook een individueel opgesteld meditatieprogramma gevolgd worden, waarbij meer rekening gehouden wordt met eventuele gezondheidsbeperkingen en daaruit voortvloeiende behoeftes.
De retraite vindt plaats in stilte. De begeleiding (door Frits Koster, Marij Geurts en Jetty Heynekamp) bestaat uit regelmatige inleidingen met betrekking tot het beoefenen van formele en informele meditatie. Hierbij wordt een link gelegd tussen meditatieve ervaringen en aspecten uit de boeddhistische psychologie. Daarnaast zijn er dagelijkse uitwisselingsgesprekken met een van de begeleiders. Als ondersteuning worden sessies ‘mindful bewegen’ aangeboden (door Jetty Heynekamp).

Voor wie?

De retraite is bedoeld voor mindfulnesstrainers (in opleiding). Het is ook mogelijk mee te doen op open inschrijving, ter verdieping van de eigen beoefening van mildheid en mindfulness.


Frits Koster is in 1979 in aanraking gekomen met inzichtmeditatie. Hij heeft zes jaar als boeddhistisch monnik in Zuidoost Azië gemediteerd en gestudeerd. Frits is uitgetreden in 1994 en begeleidt meditatieactiviteiten in binnen- en buitenland. Daarnaast werkt hij als mindfulness- en compassietrainer bij de GGZ en is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en andere Europese landen. Frits is auteur van diverse boeken (uitgeverij Asoka en Boom).
Zie www.fritskoster.nl.


Marij Geurts begon in 1998 en met het intensief beoefenen van inzichtmeditatie. Zij praktiseerde en studeerde bij verschillende leraren in Europa, Birma en USA. Sinds 2008 volgt zij jaarlijks lange retraites in IMS/Barre, USA. Zij begeleidde MBSR cusussen in het onderwijs en introductie-cursussen vipassana meditatie en dhammaleerdagen in Nijmegen. Zij maakt deel uit van het docententeam van de dhammaverdiepingscursus (DVC) en begeleidt retraites en een vipassana meditatie-studiegroep voor ervaren mediterenden. Marij heeft een achtergrond in o.a. psychosynthese en de diamondapproach/ridhwanschool. Zie www.marijgeurts.nl.


Jetty Heynekamp is werkzaam geweest als fysiotherapeute, beoefent sinds 1982 inzichtmeditatie en heeft veel ervaring in het werken met mensen met fysieke beperkingen. Zij is gecertificeerd mindfulnesstrainer via het Instituut voor Mindfulness (IvM). Jetty verzorgt tijdens de retraite naast de praktische organisatie ook het ‘mindful bewegen’ en houdingsadviezen.
Voor meer informatie zie www.mindfulnesstraining.nl.


Data: Vrijdag 3 januari 14.00 uur (entree vanaf 12.30 uur) t/m woensdag 8 januari 14.00 uur (afsluiting met de lunch).
Plaats: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, 7591 PE Denekamp (tel. 0541–753256 (op werkdagen van 9.00 -12.00).
Begeleiding:
Marij Geurts, Frits Koster en Jetty Heynekamp
Kosten:
  • De kosten bedragen € 696 voor de gehele retraite. Hiervan is € 447 voor het verblijf op een eenpersoonskamer. WC en douche-gelegenheid zijn op de gang. Er worden vegetarische maaltijden geserveerd. Voor de organisatie en de begeleiding wordt € 249 gerekend.
  • Alle bedragen zijn inclusief btw 21%.
  • Dekbedden, kussens en beddengoed worden verstrekt door het centrum; een handdoekenset kan gehuurd worden à € 4.
  • Als je de avond ervoor wilt aankomen wordt hiervoor een bedrag van € 40 gerekend (inclusief 21% btw).
Meer info: Via Jetty Heynekamp, tel. 0594-621807 of info@mindfulnesstraining.nl).
Opgave: Graag z.s.m. aanmelden als je mee wilt doen. Je kunt hiervoor het digitale aanmeldingsformulier hieronder invullen en verzenden of dit verzorgen via het bijgevoegde pdf-bestand.  Je opgave is pas geldig na een aanbetaling van € 150, te storten op IBAN-nummer: NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘Jan 2020′. Hierna krijg je – als bevestiging – een factuur thuisgestuurd voor het gehele bedrag. Na aftrek van de aanbetaling kan het resterende bedrag dan worden overgemaakt voor aanvang van de retraite.
Na opgave ontvang je een week voor aanvang van de retraite een bevestiging met meer gedetailleerde informatie over het verblijf in Huize Elisabeth.
AVG: Klik hier voor de Algemene Voorwaarden en klik hier voor het Privacy Statement van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness.

AANMELDINGSFORMULIER
Ik wens mee te doen aan de retraite Mindfulness en Mededogen van 3-8 januari 2020
‘Ik geef me op voor de bovengenoemde retraiteperiode. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of niet wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.’
Voornaam en achternaam:
M / V ManVrouw
Geboortedatum:
Indien van toepassing:bedrijfsnaam:
Telefoon:
Adres (straat en huisnummer):
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres:
Beroep/dagbesteding:
Meditatie-ervaring in het kort:
Eventueel dieet - (alleen op medische indicatie, graag een beschrijving toevoegen):
Ik wens mee te doen aan de retraite van 3-8 januari 2020 en stem in met de kosten van €696. Hiervan wordt €447 gerekend voor het verblijf en €249 voor de begeleiding en organisatie; alle bedragen zijn inclusief 21% btw.
Ik doe mee (aankruisen wat van toepassing is): Op open inschrijving.Vanuit de opleiding tot mindfulnesstrainer via de Radboud Universiteit.
Opmerkingen:
Naam en (mobiel) telefoonnummer contactpersoon bij eventuele noodgevallen:
Datum:
 
N.B. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent is het aangeraden om – alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met de retraitebegeleider.
N.B. Je aanmelding is geldig als de aanbetaling van € 150 is overgemaakt op IBAN-nummer NL03 SNSB 0858 4034 47 van Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness te Ezinge, o.v.v. ‘Jan 2020′. Daarnaast behoort het aanmeldingsformulier (digitaal) ingevuld en verzonden te zijn.
N.B. Bij voortijdige annulering van de retraite hanteren we de volgende regel: als de annulering acht of meer weken van tevoren wordt doorgegeven dan wordt de aanbetaling teruggestuurd (verminderd met € 30 administratiekosten). Als de annulering vier tot acht weken van tevoren is dan kan de aanbetaling niet meer teruggevorderd worden; bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de retraite wordt 80% van het deelnametarief in rekening gebracht.